POKYNY k obsluze mycí linky pro osobní vozidla

  1. zakupte mycí program
  2. vyčkejte vyjetí předchozího vozidla z mycího portálu.
  3. zadejte šestimístný kód na ovládacím panelu
  4. pomalu vjeďte do mycí linky, po rozsvícení nápisu STOP zastavte vozidlo, vypněte motor a zajistěte vozidlo proti pohybu. Nevystupujte z vozidla, myčka se spustí automaticky.
  5. po skončení programu se rozsvítí ŠIPKA, přejeďte do sušící části.
  6. po rozsvícení nápisu STOP zastavte vozidlo, vypněte motor a zajistěte vozidlo proti pohybu. Nevystupujte z vozidla, sušení se spustí automaticky.
  7. po skončení sušení se rozsvítí ŠIPKA, pomalu vyjeďte z mycí linky.